Info til pasient

Viktig Informasjon til pasienter som skal ha sedasjon under tannlegebehandling

Fasting

Alle pasienter som skal ha sedasjon eller narkose må være fastende når de møter til tannlegebehandling, for å forhindre at mageinnhold kommer ned i lungene.

Regler for fasting: 1. Du kan spise og drikke inntil 6 timer før behandlingen, og ellers drikke saft (uten fruktkjøtt), tee eller vann inntil 2 timer før.

2. Du bør ikke røyke, spise pastiller eller tyggegummi den dagen du skal få tannlegebehandlingen/sedasjon/narkose, fordi dette kan gi økt produksjon av magesyre som kan medføre risiko ved sedasjon/narkose.

Kroniske sykdommer

Dersom du har kronisk sykdom vil vi gjerne ha informasjon om dette for å kunne i vareta din sikkerhet under sedasjon/narkose. Derfor ber vi om din samtykke i at vi få lov å gå inn i elektronisk pasientjournalet ditt for å få best mulig oversikt over helsetilstanden din. Da kan vi forberede oss optimalt for å gjennomføre en trygg sedasjon/narkose hos deg.

Du kan gjerne sende din samtykke via sms til mobilnr: 966 46 392 (husk å påføre personnummer). Er det noe du lurer på kan du ringe dette nummer og legge inn en beskjed, så ringer vi deg tilbake.

Faste medisiner

1. Bruker du medisiner fast, kan du ta disse til “vanlig” tid sammen med ½ glass vann.

* Unntak: Blodtrykksmedisiner av typen ACE-hemmer eller angiotensin II-receptorantagonister bør ikke tas før narkosen, fordi de gir større blodtrykksfall enn ellers. Vanndrivende medisiner (diuretika) bør ikke tas før en langvarig narkose, da det gir risiko for at en kan bli liggende med full urinblære.

2. Dersom du bruker insulin, ønsker vi at du tar med insulin og apparat for blodsukker måling.

3. Astma- og KOLS- pasienter som bruker inhalasjonsmedisiner, bør ta med disse.

Ring oss gjerne, hvis du har spørsmål om det.

Ved oppmøte

Vi ber deg å komme cirka 15 minutter før start av tannlegebehandlingen. Da kan vi begynne å forberede deg i ro for behandlingen og hvis du skulle ha uavklarte spørsmål, så kan vi besvare de.

Ved hjemreise

1. Du kan ikke kjøre bil eller annet motorisert kjøretøy selv første døgn etter å ha fått sedasjon eller narkose.

2. Pasienter kan reagere ulikt på sedasjon/narkose og medikamenter. Ved lengre behandlingstid kan noen pasienter ha problemer med å huske informasjon som blir gitt og vil finne det trygt å ha en kjent voksen å være sammen med

Annet

I tilfelle at du har utpreget sprøyteskrekk kan du kjøpe deg 2 Emlaplaster på apoteken. Da kan plasteren gjerne settes en på handryggen og en på innside av albuen ca 45 minutter før oppmøte hos tannlegen.

Dette reduserer ubehag ved innlegging av venøs tilgang.

Er det noe du lurer på angående sedasjon eller narkose under tannlegebehandlingen ?

Ring oss gjerne på mobilnr: 966 46 392. Legg inn en beskjed så ringer vi tilbake.